JolywoodbyHewes

Zgodnie z zapowiedziami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) już w I kwartale 2023 r. uruchomiony zostanie otwarty nabór na dofinansowanie projektów ekologicznych – tzw. Kredyt  ekologiczny. Celem tego instrumentu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach.

Kredyt ekologiczny – na co?

Kredyt ekologiczny będzie mógł zostać przeznaczony na przedsięwzięcia związane z szerokorozumianą energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Inwestycje będą mogły dotyczyć w szczególności modernizacji infrastruktury (linii technologicznych, budynków) oraz zakupu lub modernizacji instalacji OZE w celu znaczącej redukcji zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie. Wspierane będą także przedsięwzięcia obejmujące wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, które w powiązaniu ze zmianą procesów pozwolą na osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego.

Przykłady inwestycji:

  • termomodernizacja budynków,
  • instalacje OZE,
  • energooszczędne procesy produkcyjne (wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie),
  • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
  • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności.
Pompy ciepła w ofercie HEWES

Kredyt ekologiczny – dla kogo?

Instrument będzie dedykowany podmiotom z sektora MŚP oraz większym podmiotom typu small mid-caps (≤499 pracowników) i mid-caps (≤3000 pracowników).

Forma wsparcia w ramach Kredytu ekologicznego

Dotacja wypłacana będzie w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu ekologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym współpracującym z BGK. Forma wsparcia będzie więc analogiczna jak w przypadku popularnego Kredytu technologicznego. Udział dotacji UE obliczany będzie prawdopodobnie zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i wyniesie maksymalnie 70% kosztów netto inwestycji. Wartość procentowa dofinansowania uzależniona będzie od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego lokalizacji. Łączna wartość alokacji przeznaczonej na wsparcie przedsięwzięć pro-środowiskowych w ramach Kredytu ekologicznego wynosi aż 460 mln EUR.

Jak się przygotować, aby skutecznie pozyskać dotację?

Realizacja przedsięwzięcia będzie musiała zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Warto więc już teraz nawiązać współpracę z profesjonalnym wykonawcą i zadbać, aby do czasu uruchomienia naboru cała niezbędna dokumentacja z audytu była już gotowa. Warto również zwrócić uwagę, że warunkiem dostępu w ramach planowanego naboru będzie uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30%.

Warto również zwrócić uwagę, że decyzja o finansowaniu projektu wymagać będzie w pierwszej kolejności pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W ten sposób kompetencje banków komercyjnych zostaną wykorzystane do potwierdzenia potencjału ekonomicznego i finansowej wykonalności analizowanych projektów inwestycyjnych. W tym przypadku również warto z wyprzedzeniem dokonać niezbędnych analiz finansowych

Kredyt ekologiczny – kiedy nabór?

Start naboru na Kredyt ekologiczny planowany jest na I kwartał 2023 r. Wnioski będą składane do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instrument będzie wdrażanych w ramach działań zaplanowanych w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Kontakt

Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji? Na kontakt@hewes.pl lub zadzwoń do Doradcy ds. funduszy UE pod nr tel. 605 300 845

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Name *