Kredyt ekologiczny – nowy instrument wsparcia efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Zgodnie z zapowiedziami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) już w I kwartale 2023 r. uruchomiony zostanie otwarty nabór na dofinansowanie projektów ekologicznych – tzw. Kredyt  ekologiczny. Celem tego instrumentu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach. Kredyt ekologiczny – na co? Kredyt ekologiczny będzie mógł zostać przeznaczony na przedsięwzięcia związane z szerokorozumianą […]

Read More